Topskatten forklaret

0

Topskatten er et system vi har i Danmark, der sørger for, at de mennesker der tjener mest bidrager mest til samfundet gennem skatten. Det er fastlagt efter topskattegrænsen, som ligger på 498,000 kr. efter AM-bidrag, hvor man efter dette vil skulle betale den højeste skat, vi har i Danmark. Der er dog et såkaldt skrå skatteloft over, hvor meget skat man må betale i alt, som ligger på 52,02% for personlig indkomst og på 43% for kapitalindkomst. Det betyder, at du ikke skal betale alle dine hårdt tjente penge i skat, men også kan beholde lidt til dig selv. Topskattegrænsen er faktisk blevet rykket med 19.300 fra år 2017 til år 2018, så der skal en højere indtægt til, før man skal betale topskat.

Sådan udregnes trækprocenten

Når du kommer over topskattegrænsen, vil der blive lagt yderligere 15% skat af din indkomst efter AM-bidrag, som vil blive lagt sammen med sundhedsbidrag, bundskat og kommuneskat, så det gør et væsentligt større indhug i dine indtægter. En udregning for en topskattebetaler kunne for eksempel se således ud:

  • Topskat 15%
  • Bundskat 11,13%
  • Sundhedsbidrag 1%
  • Kommuneskat 33%

Da dette giver mere end loftet på 52,02%, vil forskellen blive modregnet, så man aldrig kommer til at betale mere end det i skat. Du kan dog godt komme til at skulle betale mere i skat, hvis du er underlagt nogle skatteforpligtelser, der er ud over det sædvanlige. Det kunne for eksempel være kirkeskat, som ikke alle i Danmark betaler, hvilket gør det muligt for dig at betale den udover det generelle skrå skatteloft for indtægter.

Hvem betaler topskat?

Den gruppe af mennesker som betaler topskat, er overvejende læger og advokater, fordi de, og andre med en lang videregående uddannelse, er den eneste befolkningsgruppe, der tjener nok til at skulle betale det. Andre arbejdsgrupper er atypiske, idet det typisk ellers er selvstændige erhvervsdrivende eller afkast på investeringer, der udløser topskatten for dem. Den typiske topskattemodtager besidder en chef- eller direktørstilling og har en meget lang videregående uddannelse.

Share.

About Author

Leave A Reply