Fagene i dag: Det lærer de i folkeskolen

0

Folkeskolen er konstant under ændringer og revision, og det kan være svært at finde ud af, hvad børnene egentlig lærer. Læs med her, og bliv klogere på alt fra kemi- og laboratorieudstyr til Shakespeare og engelsk.

Folkeskolens fag – et overblik

Dansk

I dansk skal eleverne opleve og forstå litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Danskfaget omfatter fire kompetencer: læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation.

Matematik

Eleverne skal i matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, så de kan begå sig i matematikrelaterede situationer. Matematik omfatter fire kompetenceområder: matematiske kompetencer, tal og algebra, geometri og måling samt statistik og sandsynlighed.

Engelsk

I engelsk skal eleverne lære at kommunikere på engelsk på et selvstændigt niveau med mennesker fra hele verden – på baggrund af deres viden om engelsk sprog og deres interkulturelle kompetencer. Faget engelsk har tre kompetenceområder: mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation og samfund.

Tysk

Tysk er obligatorisk fra 5. til og med 9. klasse. I tysk udvikles kompetencer inden for både det mundtlige og skriftlige. Elevernes skal udvikle sproglig bevidsthed om det tyske sprog og styrke interkulturel forståelse gennem kulturmøder. Faget omfatter tre kompetenceområder: mundtlig og skriftlig kommunikation samt kultur og samfund.

Historie

I historie er der fokus på at opnå en sammenhængsforståelse i samspil med et kronologisk overblik – eleverne skal lære at bruge denne forståelse i hverdags- og samfundsliv. Faget har tre kompetenceområder: kronologi og sammenhæng, kildearbejde og historiebrug.

Kristendomskundskab/religion

I faget religion skal eleverne lære at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelse hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Faget har fire kompetenceområder: livsfilosofi og etik, bibelske fortællinger, kristendom og ikke-kristne religioner.

Samfundsfag

I samfundsfag lærer elever at opnå viden og færdigheder, så de kan reflektere over og tage stilling til samfundet. Faget har fire kompetenceområder: politik, økonomi, sociale og kulturelle forhold samt samfundsfaglige metoder.

Biologi

I biologi udvikler eleverne naturfaglige kompetencer, som bidrager til deres forståelse af verden. Eleverne lærer blandt andet om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og så videre. Faget har fire kompetenceområder: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.

Fysik/kemi

I fysik/kemi får eleverne et indblik i, hvordan fysik og kemi bidrager til vores forståelse af verden. Faget omfatter blandt andet grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi. Faget har fire kompetenceområder: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.

Geografi

I geografi skal eleverne opnå en indsigt i, hvordan geografi bidrager til vores forståelse af verden. De lærer således om grundlæggende geografiske begreber inden for fagets fire kompetenceområder: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.

Natur/teknik

Her skal eleverne udvikle en række naturfaglige kompetencer, hvor de opnår et indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Faget har fire kompetenceområder: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.

Billedkunst

I billedkunst skal eleverne lære at opleve, producere og analysere billeder. Faget har tre kompetenceområder: billedfremstilling, billedanalyse og billedkommunikation.

Idræt

I idræt udvikler eleverne kompetencer inden for tre kompetenceområder: alsidig idrætsudøvelse, idrætskultur og relationer samt krop, træning og trivsel.

Madkundskab

I madkundskab skal eleverne opnå færdigheder inden for og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider. Faget har fire kompetenceområder: mad og sundhed, fødevarebevidsthed, madlavning og måltider og madkulturer.

Musik

I musik lærer eleverne at opleve musik og udtrykke sig i og om musik. Faget har tre kompetenceområder: musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse.

Share.

About Author

Leave A Reply